ΑΡΧΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΡΓΑ HCM | ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΝΕΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ENGLISH

Η Λύση

Το inclassroom είναι η έξυπνη και πρακτική λύση για εκπαίδευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω του διαδικτύου που ενώνει ακόμα και τους πλεόν απομακρυσμένους γεωγραφικά χρήστες.

Μέσα από ένα εξαιρετικά εύκολο στην κατανόηση και τη χρήση περιβάλλον διεπαφής, οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν και να λάβουν μέρος σε μαθήματα, στο γραφείο ή το σπίτι, χωρίς να στερούνται το στοιχείο της ανθρώπινης εμπειρίας που απολαμβάνουν με τον εκπαιδευτή και τους συναδέλφους τους στην παραδοσιακή αίθουσα.

Το inclassroom σχεδιάστηκε με γνώμονα την ανάγκη αυτών των οργανισμών που οι δραστηριότητες τους επιβάλλουν την εφαρμογή μιας λύσης για γρήγορη παράδοση εκπαίδευσης και διάχυση της πληροφορίας, ταυτόχρονα, σε πολλά διαφορετικά γεωγραφικά σημεία.

Η Τεχνολογία

Ο πυρήνας του inclassroom είναι η πλατφόρμα σύγχρονης εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης και συνεργασίας Saba Centra.

Τα εργαλεία της πλατφόρμας παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα, μέσα από ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εικονικής τάξης, να συμμετέχουν και να συνεργαστούν γρήγορα και εύκολα από απόσταση δίχως να απουσιάζει η εμπειρία της ανθρώπινης επαφής.

Το λογισμικό της πλατφόρμας εγκαθίσταται γρήγορα και εύκολα σε όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές χωρίς να απαιτείται τεχνική υποστήριξη ή ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις.

Η αμεσότητα της επικοινωνίας αποτελεί ένα από τα κύρια τεχνολογικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας Saba Centra. Η δυνατότητα παροχής εικονοροής επιτρέπει στους συμμετέχοντες να έχουν οπτική επαφή με τον εκπαιδευτή ή ακόμα και μεταξύ τους.

Επιπλέον, η τεχνολογία VoIP (Voice over the Internet Protocol) που παρέχεται από την πλατφόρμα Saba Centra επιτρέπει στους συμμετέχοντες να έχουν αμφίδρομη επικοινωνία ήχου καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Επίσης, οι συμμετέχοντες στις εικονικές συνεδρίες έχουν δυνατότητες όπως:
 • να προβάλλουν και να αποθηκεύσουν εκπαιδευτικό υλικό
 • να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικό ασπρο-πίνακα και να διαμοιραστούν εφαρμογές και ιστοσελίδες.
 • να συμπληρώσουν ηλεκτρονικές αξιολογήσεις
 • να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας οι οποίες λειτουργούν μέσα από διακριτούς εικονικούς χώρους.
Οφέλη

Η λύση inclassroom παρέχει την κατάλληλη υποδομή για την πραγματοποίηση σύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης αξιοποιώντας όλα τα χαρακτηριστικά της συνεργατικής μάθησης των εικονικών τάξεων. Γενικότερα η λύση inclassroom προσφέρει:
 • απλοποιημένες διαδικασίες οργάνωσης σύγχρονων εκπαιδεύσεων
 • ευελιξία διενέργειας εκπαιδεύσεων τη στιγμή που απαιτούνται
 • απρόσκοπτη λειτουργία με χαμηλή τεχνολογική υποδομή από την πλευρά των χρηστών
 • σύνδεση και επικοινωνία απομακρυσμένων γεωγραφικά εκπαιδευόμενων
 • μείωση τους κόστους της εκπαίδευσης
 • συνεργατική αλληλεπίδραση με το εκπαιδευτικό υλικό
 • χρήση εργαλείων διαχείρισης περιεχομένου, χρηστών, αναφορών
 • καταγραφής των σύγχρονων μαθημάτων για μελλοντική χρήση
© Athens Technology Center S.A.