ΑΡΧΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΡΓΑ HCM | ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΝΕΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ENGLISH

Λύσεις

Η ολοκληρωμένη λύση incollege® αποτελεί πρόταση της Athens Technology Center στους οργανισμούς για την ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Ο συνδυασμός τεχνολογιών inlearn και υπηρεσιών inservices της ATC επιτρέπει τη σύνθεση ευέλικτων λύσεων, που αποκτούν τα ειδικά χαρακτηριστικά του οργανισμού στον οποίο εφαρμόζονται για την κάλυψη των λειτουργικών και επιχειρησιακών του αναγκών.

Η λύση incollege® προσφέρει:
 • δυνατότητα διαχείρισης και παροχή όλων των μορφών εκπαίδευσης (σύγχρονη, ασύγχρονη,f-2-f)
 • δυνατότητα διαχείρισης και αυτοματοποίησης ροών εργασιών γραμματείας και εκπαίδευσης
 • δυνατότητα ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης και διακίνησης εγγράφων
 • επαύξηση προβολής και παροχής πληροφόρησης μέσω Διαδικτυακής Πύλης
Τεχνολογία

Η λύση incollege®, δύναται να παρασχεθεί με συνδυασμό των παρακάτω τεχνολογιών:
 • Saba Learning Suite® - Υποσύστημα τηλε-εκπαίδευσης
 • Saba Centra® - Υποσύστημα εικονικής τάξης
 • iFlow - Υποσύστημα διαχείρισης ροών εργασιών
 • DOC ASSET - Υποσύστημα διαχείρισης εγγράφων
 • iBox Portal Builder - Διαδικτυακή Πύλη
Η συγκεκριμένη λύση έχει υλοποιηθεί στο έργο e-school της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)

Πατήστε εδώ για να παρακολουθήσετε ένα παράδειγμα αυτοματοποίησης διαδικασιών παροχής εκπαίδευσης μέσω των υποσυστημάτων της λύσης incollege

Οφέλη

Η λύση incollege® προσδίδει προστιθέμενη αξία στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση κα τις συναφείς διαδικασίες που απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίησή της. Επιπλέον, η καινοτόμα υποδομή της λύσης επιτρέπει στον οργανισμό να επεκταθεί στην αγορά της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού αναπτύσσοντας προϊόντα και παρέχοντας υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσα από δικά της κανάλια προώθησης και διανομής.

Ενδεικτικά πλεονεκτήματα της λύσης incollege® αποτελούν:
 • η ανοικτή αρχιτεκτονική που επιτρέπει την προσθήκη νέας λειτουργικότητας για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και εσωτερικών εργασιών στον οργανισμό
 • η επιλογή και προσαρμογή τμημάτων της λύσης στα οικονομικά και επιχειρησιακά δεδομένα κάθε οργανισμού
 • η δυνατότητα άμεσης υλοποίησης της επιλεγμένης λύσης από τον οργανισμό
 • η μείωση του κόστους και η αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών διαδικασιών
 • η ολοκλήρωση των υποσυστημάτων με υφιστάμενες υποδομές και υποσυστήματα
© Athens Technology Center S.A.