ΑΡΧΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΡΓΑ HCM | ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΝΕΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ENGLISH

Η Υπηρεσία

Η υπηρεσία injobs (www.injobs.gr) έχει ως βασικό στόχο την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην αγορά εργασίας.

Η υπηρεσία βασίζεται σε μια πλούσια βάση δεδομένων η οποία περιλαμβάνει στοιχεία όπως: αγγελίες προσφερόμενων θέσεων εργασίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης, βιογραφικά, οδηγίες συγγραφής βιογραφικών σημειωμάτων, συμβουλές προετοιμασίας για επαγγελματικές συνεντεύξεις (interviews) και πολλά άλλα στοιχεία.

Τεχνολογία - Χαρακτηριστικά

Η υπηρεσία injobs παρέχει ένα ευρύ πεδίο λειτουργιών τόσο σε βιομηχανικό επίπεδο (Business to Business) όσο και σε καταναλωτικό (Business to Customer).

Η υπηρεσία injobs παρέχει δυνατότητες όπως :
 • δημοσίευση ταξινομημένων αγγελιών στο site από τους οργανισμούς, στις οποίες αγγελίες έχουν πρόσβαση οι υποψήφιοι που το επισκέπτονται. Αντίστοιχα οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν ταξινομημένες αγγελίες με βάση το όνομα, την βιομηχανία, την περιοχή ή τον τομέα ειδίκευσής τους.
 • δημοσίευση βιογραφικών σημειωμάτων από τους υποψήφιους σε πλούσια βάση δεδομένων στην οποία έχουν καθημερινή πρόσβαση οι οργανισμοί που αναζητούν προσωπικό.
 • αναζήτηση υποψηφίων από τους οργανισμούς με βάση το όνομά τους, την περιοχή διαμονής τους, τον τομέα ικανοτήτων τους κλπ.
 • δημοσίευση και ενημέρωση των βιογραφικών σημειωμάτων από τους υποψήφιους οποιαδήποτε στιγμή σε ένα εύχρηστο και ασφαλές περιβάλλον.
 • παροχή του λογισμικού διαχείρισης βιογραφικών στις επιχειρήσεις για εσωτερική χρήση.
 • πρόσβαση στη βάση δεδομένων του injobs, η οποία συμπεριλαμβάνει όλους τους εργοδότες. Οι εργοδότες έχουν πρόσβαση στη βάση αυτή ώστε να μπορούν να ενημερώσουν τους υποψηφίους για το προφίλ της εταιρείας τους ή για προσφερόμενες θέσεις εργασίας.
 • αναγνώριση των εγγεγραμμένων χρηστών από το σύστημα, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν εξελιγμένα εργαλεία για να ενημερώνονται διαρκώς. Οι υποψήφιοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για ευκαιρίες θέσεων εργασίας και αντίστοιχα οι επιχειρήσεις να ενημερώνονται για υποψηφίους.
 • παροχή υποστήριξης των χρηστών, οι οποίοι επιθυμούν να συμπληρώσουν το βιογραφικό τους σημείωμα ή να χρησιμοποιήσουν κάποιο άλλο εργαλείο.
Οφέλη

Η υπηρεσία injobs παρέχει πλεονεκτήματα σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Οι οργανισμοί επωφελούνται καθώς μπορούν:
 • να δημοσιοποιήσουν τις ταξινομημένες αγγελίες τους με μικρό κόστος
 • να ελαχιστοποιήσουν τον χρόνο για την επιλογή και την πρόσληψη του κατάλληλου υποψηφίου
 • να αποκτήσουν εργαλεία για την οργάνωση τμήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • να έχουν πρόσβαση σε μια μεγάλη και συνεχώς εμπλουτιζόμενη βάση δεδομένων με βιογραφικά υποψηφίων
Οι υποψήφιοι επωφελούνται καθώς μπορούν:
 • να υποβάλουν τα βιογραφικά τους σε ένα site το οποίο το επισκέπτονται πολλές επιχειρήσεις σε καθημερινή βάση
 • να έχουν πρόσβαση σε ένα site στο οποίο αξιόπιστες επιχειρήσεις δημοσιεύουν μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας
 • να εκπαιδευτούν στο πως να αναζητούν τις κατάλληλες θέσεις εργασίας έξυπνα και αποτελεσματικά
© Athens Technology Center S.A.