ΑΡΧΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΡΓΑ HCM | ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΝΕΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ENGLISH

Η Λύση

Οι λύσεις inlearn αποτελούν τον ιδανικό τρόπο διαχείρισης όλων των μορφών εκπαίδευσης και συνεργασίας για την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και τη διαχείριση της γνώσης των οργανισμών.

Οι τρείς βασικές μορφές εκπαίδευσης που βρίσκονται στον πυρήνα των λύσεων inlearn είναι αυτές της ασύγχρονης, της σύγχρονης και της παραδοσιακής διδασκαλίας.

Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της ασύγχρονης εκπαίδευσης είναι η δυνατότητα που παρέχεται στον εκπαιδευόμενο να παρακολουθεί μέσω του διαδικτύου την εκπαίδευση που τον ενδιαφέρει στο χρόνο που αυτός επιθυμεί.

Στη σύγχρονη εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες συνδέονται μέσα από το διαδίκτυο σε μία εικονική τάξη και εκπαιδεύονται σε πραγματικό χρόνο. Η εικονική τάξη αποτελεί πλήρη προσομοίωση της παραδοσιακής τάξης που συντονίζεται από εκπαιδευτή - εισηγητή.

Η παραδοσιακή εκπαίδευση σε αίθουσα υποστηρίζεται από τις τεχνολογίες των λύσεων inlearn επιτρέποντας στους οργανισμούς να διαχειρίζονται όλες τις διαδικασίες που απαιτεί η λειτουργία της όπως προφίλ εκπαιδευόμενου, καταλόγους εκπαίδευσης, εγκαταστάσεων, κτηρίων, εξοπλισμού αιθουσών κ.α.

Η παροχή εκπαίδευσης με τη χρήση των λύσεων inlearn ενισχύεται από εργαλεία που παρέχουν στους εκπαιδευόμενους δυνατότητες συνεργασίας με στόχο την καλύτερη δυνατή υποστήριξη τους.

Οι λύσεις inlearn με την υποστήριξη των υπηρεσιών inservices παρέχουν στους οργανισμούς την ευελιξία να σχεδιάσουν το κατάλληλο μοντέλο μικτής εκπαίδευσης και να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους εκπαιδευόμενους.

Τεχνολογίες

Οι λύσεις inlearn χαρακτηρίζονται από την προσαρμοστικότητα, επεκτασιμότητα και σταθερότητα καινοτόμων τεχνολογιών.

Ο πλουραλισμός επιλογών που παρουσιάζουν οι λύσεις inlearn στο χώρο της τεχνολoγίας της εκπαίδευσης βοηθά τους οργανισμούς να σχεδιάσουν την πιο προσιτή με τις ανάγκες τους λύση.

Οι τεχνολογίες αποτελούνται από:
 • την πλατφόρμα διαχείρισης όλων των μορφών εκπαίδευσης Saba Learning Suite
 • τη σουίτα συνεργατικών εργαλείων Saba
 • το σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου Saba Learning Content Management System
 • την πλατφόρμα διαχείρισης σύγχρονης εκπαίδευσης Saba Centra
 • των εργαλείων συγγραφής ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου όπως το Lectora της εταιρίας Trivantis
 • τα εργαλεία ανοικτού κώδικα διαχείρισης σύγχρονης κα ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης
Οφέλη

Oι οργανισμοί μπορούν:
 • να αποκτήσουν τεχνολογικές υποδομές προσαρμοσμένες στο περιβάλλον και την κουλτούρα τους
 • να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα τήρησης και επικαιροποίησης των δεξιοτήτων-ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
 • να διαθέτουν τη δυνατότητα επιλογής της άμεσης επεκτασιμότητας και διαλειτουργικότητας των συστημάτων με υπάρχουσες τεχνολογικές υποδομές ή το ευρύτερο δίκτυο δραστηριοτήτων τους
 • να μειώσουν το κόστος των εκπαιδεύσεων
 • να εξοικονομήσουν υλικούς πόρους και ανθρώπινους πόρους
 • να παρέχουν περισσότερη εκπαίδευση με μικρότερο κόστος
 • να αποκτήσουν εργαλεία για έγκαιρη και δυναμική συνεργασία
© Athens Technology Center S.A.