ΑΡΧΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΡΓΑ HCM | ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΝΕΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ENGLISH

Η Λύση

Η λύση inmeeting είναι ο αποτελεσματικός και αποδοτικός τρόπος διεξαγωγής ηλεκτρονικών συναντήσεων μέσω του Διαδικτύου, που φέρνει κοντά και τους πλέον απομακρυσμένους γεωγραφικά χρήστες.

Η διάσκεψη λαμβάνει χώρα σε πραγματικό χρόνο και μέσα σε ένα εικονικό περιβάλλον που προσομοιώνει μια παραδοσιακή αίθουσα. Μέσω αυτής, συμμετέχοντες από το επαγγελματικό χώρο μπορούν να συνεργαστούν δίχως να χάνουν το στοιχείο της ανθρώπινης εμπειρίας.

Η δημιουργία και η διαχείριση αυτής της ηλεκτρονικής εκδήλωσης από απόσταση πραγματοποιείται γρήγορα και με ασφάλεια. Ο διοργανωτής μπορεί να δημιουργεί e-meetings και να προσκαλεί σε αυτά, οποιαδήποτε άτομα αυτός επιθυμεί, αποστέλλοντας τους μια ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω email.

Έτσι, η λύση inmeeting δίνει τη δυνατότητα στα μέλη των οργανισμών, που έχουν εκτεταμένο γεωγραφικά δίκτυο συνεργατών, πελατών, προμηθευτών, να έχουν στενότερες επαφές μαζί τους, χωρίς να μετακινούνται από το χώρο του γραφείου τους.

Τεχνολογίες - Χαρακτηριστικά

Η πλατφόρμα σύγχρονης εξ΄αποστάσεως συνεργασίας Centra της Saba Inc είναι ο πυρήνας της λύσης inmeeting.

Τα εργαλεία αμφίδρομης επικοινωνίας και συνεργασίας που παρέχονται από την πλατφόρμα δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να λαμβάνουν μέρος σε παραγωγικότατες διασκέψεις με εποικοδομητικά αποτελέσματα.

Προσφέρονται δε στους συμμετέχοντες όλες οι απαραίτητες διευκολύνσεις ώστε αυτοί να ασχολούνται μόνο με τη διάσκεψη τους.

Η τεχνολογία VoIP (Voice over the Internet Protocol) επιτρέπει στους συμμετέχοντες να επικοινωνούν μέσα από το Διαδίκτυο γρήγορα και οικονομικά.

Οι συμμετέχοντες μέσα σε μια ηλεκτρονική συνάντηση μπορούν:
 • να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες σε πραγματικό χρόνο
 • να διαμορφώσουν την ατζέντα της συνάντησης
 • να τηρήσουν πρακτικά της συνάντησης, τα οποία αποστέλλονται στους συμμετέχοντες
 • να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό άσπρο-πίνακα της εφαρμογής και να καταγράψουν σημειώσεις σε αυτόν
 • να διαμοιραστούν εφαρμογές και παρουσιάσεις
 • να ανταλλάξουν πληροφορίες και αρχεία
Οφέλη

Η λύση inmeeting έχει ένα πλήθος πλεονεκτημάτων για τους οργανισμούς που σκοπεύον να επενδύουν στη στενή συνεργασία. Μερικά από αυτά είναι:
 • η μείωση του κόστους των συνεργατικών δραστηριοτήτων
 • η μείωση του χρόνου που παραδοσιακά δαπανείται στις διασκέψεις
 • η συμβολή γεωγραφικά απομακρυσμένων συμμετεχόντων στην καλύτερη λήψη των αποφάσεων
Για τους συμμετέχοντες, τα οφέλη είναι:
 • η έναρξη των ηλεκτρονικών συναντήσεων χωρίς την παρουσία τεχνικής ή λειτουργικής υποστήριξης
 • η εύκολη πρόσβαση στις συναντήσεις με την απλή κλήση ενός συνδέσμου που αποστέλλεται μέσω email κατά τη διοργάνωση σε όλους τους συμμετέχοντες
 • η ολοκλήρωση της διαχείρισης των συναντήσεων με διαδεδομένες εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • η επικοινωνία και συνεργασία των συμμετεχόντων σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση εφαρμογών που μπορούν να λειτουργούν από κοινού μέσα από το περιβάλλον της ηλεκτρονικής συνάντησης
 • η ανάπτυξη και διαχείριση βιβλιοθήκης περιεχομένου σχετικού με το αντικείμενο των συναντήσεων
 • η καταγραφή των συναντήσεων ώστε το περιεχόμενό τους να είναι διαθέσιμο σε άτομα που δεν κατάφεραν να παρευρεθούν
© Athens Technology Center S.A.