ΑΡΧΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΡΓΑ HCM | ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΝΕΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ENGLISH

inservices = oι υπηρεσίες κλειδί στην αξιοποίηση των τεχνολογιών ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου


Οι Υπηρεσίες

Η intarget παρέχει λύσεις που είναι καινοτόμες, ολοκληρωμένες, επεκτάσιμες, προσαρμόσιμες, βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα, υιοθετούν τεχνολογίες αιχμής και καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των πελατών της.

Για να πετύχει τον στόχο της, στηρίζεται στο έμπειρο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, την εκτενή τεχνογνωσία, την εξειδίκευση, τις επιχειρηματικές συμμαχίες και την επιμονή στη σταθερή και συνεχή ανάπτυξη των υπηρεσιών της,.

Οι υπηρεσίες inservices βοηθούν τις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν τις δικές τους λύσεις γύρω από το ανθρώπινο δυναμικό και την εκπαίδευση, να επιλέξουν τις κατάλληλες τεχνολογίες και να τις αξιοποιήσουν στο έπακρο.

Απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε επαγγελματίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως:
 • Την εκπόνηση τεχνικών και οικονομικών μελετών καθώς και μελετών - προτάσεων διαλειτουργικότητας, επεκτασιμότητας και ολοκλήρωσης των λύσεων της intarget με άλλες τεχνολογίες.
 • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών γύρω από τη χρήση και αξιοποίηση των λύσεων που παρέχει.
 • Τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας των τεχνολογικών υποδομών και την υποστήριξη των χρηστών μέσω εκσυγχρονισμένου call center.
 • Την παραμετροποίηση, δηλαδή την προσαρμογή των τεχνολογικών υποδομών στις ανάγκες και απαιτήσεις του οργανισμού.
 • Τη διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών και της διαμόρφωσης εκπαιδευτικής στρατηγικής.
 • Τη σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων.
 • Τη διάθεση έτοιμων μαθημάτων εξειδικευμένων εταιριών στο χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης.
 • Την παροχή εκπαίδευσης στους χρήστες.
Οφέλη

Οι υπηρεσίες inservices συμπληρώνουν όλες τις λύσεις που παρέχει η intarget καλύπτοντας από τις πλέον απλές μέχρι τις πολυπλοκότερες ανάγκες των οργανισμών.
 • Προσδίδουν την απαραίτητη προστιθέμενη αξία μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου.
 • Βοηθούν στην μείωση του κόστους διαχείρισης των διαδικασιών που εφαρμόζονται από τις διευθύνσεις ανθρώπινου δυναμικού.
 • Εξυπηρετούν την βέλτιστη αξιοποίηση των τεχνολογικών υποδομών βάσει των ιδιαιτεροτήτων της κάθε επιχείρησης.
© Athens Technology Center S.A.