ΑΡΧΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΡΓΑ HCM | ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΝΕΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ENGLISH
Σελίδες: 1 | 2
3/17/2010
Συμμετοχή ATC στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας: «Κοινωνικές Επιδημίες»
H Athens Technology Center (ATC) συμμετείχε στο στρογγυλό τραπέζι: "E-learning και Υγεία" στα πλαίσια του 8ου Πανελλήνιου Συνέδριου Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας με θέμα "Κοινωνικές Επιδημίες", που διοργάνωσε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ).
3/8/2010
Συμμετοχή ATC στη Δημόσια Διαβούλευση της ΓΓΕ του ΥΠΟΙΑΝ για Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
Η ATC συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση που προσκάλεσε η ΓΓΕ του Υπ.Οι.Α.Ν., καταθέτοντας την πρότασή της για το σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου "Ανάπτυξη & εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συνταγογράφησης".
10/22/2009
Επέκταση Σύμβασης για το έργο: «Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ-Υποέργο 8-Διαχείριση Κατάρτισης»
Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. επέκτεινε τη σύμβαση της με την ένωση εταιρειών ATC-01Π-Exodus για το έργο: «Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης “ΣΥΖΕΥΞΙΣ” –Υποέργο 8 - Διαχείριση της Κατάρτισης».
7/22/2009
Ανάπτυξη μαθημάτων ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης για την ΠΕΤΑ Α.Ε.
Ανάθεση υποέργου «Σχεδιασμός, Εκπόνηση και Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού Θεματική Ενότητα Γ’» στην ATC για την εξειδικευμένη κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
7/15/2009
Ανάπτυξη μαθημάτων ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης για το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ανάθεση υποέργου "Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού προηγμένων Δεξιοτήτων-Επιχειρησιακές Διαδικασίες ΟΤΑ" στην ένωση εταιρειών ATC-ΔΑΕΜ για την εξειδικευμένη κατάρτιση εργαζόμενων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις ΤΠΕ.
Σελίδες: 1 | 2
© Athens Technology Center S.A.