ΑΡΧΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΡΓΑ HCM | ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΝΕΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ENGLISH
?a???s΅??? p?????? ????s΅???? ?a? ?p??es??? a??pt???? a????p???? ?efa?a???. http://www.saba.com
Video ΅e ????se?? ?e?at?? Saba
??????? ????s΅???? ?a? ?p??es??? t??e-e?pa?de?s?? ?a? e??a?e??? s????af?? as???????? pe??e??΅????. http://www.trivantis.com/uk
Video ΅e ????se?? ?e?at?? Trivantis
??????? t?? ????s΅???? TELLMEMORE ?a? ?p??es??? ????s΅???? e?΅???s?? ????? ???ss??. http://www.tellmemore.com
H eta??e?a Harbinger Knowledge Products e??a? p?????? t?? ????s΅???? RAPTIVITY, ?a??? ?a? ??se?? ??a t? d?΅??????a d?ad?ast???? pe??e??΅???? ΅a??΅?t??, ?st?t?p?? ?a? efa?΅???? d?a΅???as΅?? ???s??. http://www.raptivity.com
?a???s?as? ??????t?? Raptivity
??????? ????s΅???? ?a? ?p??es??? a???????s?? a????p???? d??a΅????. http://www.questionmark.com
??????? e??a?e??? s????af?? e?pa?de?t???? pe??e??΅???? (authoring tools) ??a t? d?΅??????a d?ad??t?a??? ΅a??΅?t??. http://www.quicklessons.com
F????d?? Quicklessons
??????? ??se?? t??e-e?pa?de?s?? ?a? ΅a??΅?t?? ??a t? d?e??? t?ape???? ?a? ???΅at???????΅??? t?΅?a. http://www.kesdee.com
?at?????? ?a??΅?t?? KESDEE
© Athens Technology Center S.A.