ΑΡΧΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΡΓΑ HCM | ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΝΕΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ENGLISH
Παγκόσμιος πάροχος λογισμικού και υπηρεσιών ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου. http://www.saba.com
Video με Δηλώσεις Πελατών Saba
Πάροχος λογισμικού και υπηρεσιών τηλε-εκπαίδευσης και εργαλείων συγγραφής ασύγχρονου περιεχομένου. http://www.trivantis.com/uk
Video με Δηλώσεις Πελατών Trivantis
Πάροχος του λογισμικού TELLMEMORE και υπηρεσιών λογισμικού εκμάθησης ξένων γλωσσών. http://www.tellmemore.com
H εταιρεία Harbinger Knowledge Products είναι πάροχος του λογισμικού RAPTIVITY, καθώς και λύσεων για τη δημιουργία διαδραστικού περιεχομένου μαθημάτων, ιστότοπων και εφαρμογών διαμοιρασμού γνώσης. http://www.raptivity.com
Παρουσίαση Προϊόντων Raptivity
Πάροχος λογισμικού και υπηρεσιών αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού. http://www.questionmark.com
Πάροχος εργαλείων συγγραφής εκπαιδευτικού περιεχομένου (authoring tools) για τη δημιουργία διαδικτυακών μαθημάτων. http://www.quicklessons.com
Φυλλάδιο Quicklessons
Πάροχος λύσεων τηλε-εκπαίδευσης και μαθημάτων για το διεθνή τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα. http://www.kesdee.com
Κατάλογος Μαθημάτων KESDEE
© Athens Technology Center S.A.