ΑΡΧΙΚΗ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΕΡΓΑ HCM | ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΝΕΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ENGLISH

Επαγγελματική Κατάρτιση

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: “Παραγωγή του Περιεχομένου Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης: Επιχειρηματικές Διαδικασίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση-Προχωρημένο Επίπεδο Δεξιοτήτων”

ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε (ΜΟΔ): “Σύστημα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης για τους υπαλλήλους των Διαχειριστικών Αρχών και την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: “Υποέργο 8: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΣΥΖΕΥΞΙΣ”

Υγεία:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: “e-SCHOOL της ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ”

Τραπεζικά:

EFG EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού τίτλου: "Στεγαστικά Δάνεια και υπηρεσία διαχείρισης πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης"

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΙΛΟΣ CREDIT AGRICOLE: “Μετάβαση Συστήματος Διαχείρισης Εκπαίδευσης και Μεταφορά Δεδομένων”

Εκπαίδευση:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: “Ανάπτυξη κατά παραγγελία μαθημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης”

© Athens Technology Center S.A.